Fengwu Bai
Zhuan Cao
Guoqiang Chen
Jian Chen
Yongsheng Che
Zixin Deng
Jiuyuan Ding
Xiuzhu Dong
Guocheng Du
Yunliu Fan
Yan Feng
Haichun Gao
Liandong Huan
He Huang
Ning Jiang
Weihong jiang
Daping Li
Jilun Li
Laigeng Li
Xudong Li
Yin Li
YinzhangLiao
Min Lin
Zhanglin Lin
Dehua Liu
Gang Liu
Shuangjiang Liu
Xiaofeng Liu
Xingzhong Liu
Zheng Liu
Shiyi Lun
Yahe Ma
Guanghui Ma
Pingkai Ouyang
Shijun Qian
zhongjun qin
Yinbo Qu
Zhihao Sun
Hong Tan
Huarong Tan
Tianwei Tan
Chengshu Wang
Ping Wei
Huaan Wen
Min Wu
Qingyu Wu
Zhongliu Wu
Xinhui Xing
Hua Xiang
Zhilong Xiu
Jianhe Xu
Yan xu
Yijian Yao
Chen Yang
Keqian Yang
Lirong Yang
Sheng Yang
Shengli Yang
Yunliu Yang
Hanjie Ying
Guoping Zhao
Hai Zhao
Borun Zhang
Peng Zhang
Siliang Zhang
Shuzheng Zhang
Yuanxing Zhang
Yuguo Zheng
Zhihua Zhou
Institute of Microbiology, Chinese
Academy of Sciences (IMCAS)


http://www.biotech-china.com/2009/
english/01.asp
As an annual event of bio-industry, BIOTECH CHINA offers a unique business and communication platform for decision-makers from industry, science and economy and represents an integral and valuable meeting point for both international exhibitors and Asian vendors as well as cooperation partners, distributors and visitors.
Figures of 2008 - 121 Exhibitors 5,179 Visitors